Os i transit – bedre transition fra studie til job

Os i transit – bedre transition fra studie til job

Projekt: Os i transit – bedre transition
fra studie til job

Målgruppe: Kandidatstuderende,
dimittender, nyuddannede arbejdsløse
og nyansatte på 1. år

Projektejer: Projekthuset Aron

Fondsmidler: Under udarbejdelse

Årstal: 2019-

Ansvarlig hos Projektuset Aron:
Julie Dinesen, udviklings- og proceskonsulent

Trapets projektoversigt

Baggrund

Mange unge kandidatuddannede oplever en vanskelig transition fra studie til job. Det kan i værste tilfælde føre til udbrændthed, pres og stress. Derfor er der behov for at forbedre overgangen mellem studie og arbejdsliv. Målgruppen er kandidatstuderende, dimittender, nyuddannede arbejdsløse og nyansatte på 1. år. Målgruppen har efterspurgt ligesindedes udfordringer ved transitionen og input til, hvordan de har navigeret i den. Der er et ‘videnshul’ på området, da der kun findes begrænset viden, forskning, redskaber etc. om emnet.

Løsning

Vi ønsker at skabe en digital og en social platform.

Den digitale platform indeholder forskellige typer indhold rettet mod unge, der oplever pres eller bekymring i forbindelse med indtræden i arbejdslivet. Målet er at skabe kendskab og spejling i overgangsfasen. På den digitale platform kan unge finde podcasts, videoer, artikler, brevkasse mm., der omhandler oplevelser, følelser og erfaringer med overgangen fra studie til arbejdsliv. Indholdet på den digitale platform vil hovedsageligt være baseret på informanters levede erfaringer, men også på konkrete råd og værktøjer fra eksperter. På længere sigt skal platformen udbygges med input fra virksomheder og organisationer, der har succes med at onboarde nyansatte.

Den sociale platform finder sted i ’den virkelige verden’, og målet er at inspirere den enkelte til at handle. Platformen indeholder workshops (faciliteret af ‘Os i transit’), ‘samtalerum’ med personlige oplæg af udvalgte personer, netværksgrupper og oplæg fra faglige netværk, samarbejdspartnere og eksperter.

Effekt

Den ønskede effekt er, at målgruppen oplever, at de ikke står alene i overgangen fra studie til job og de udfordringer, der følger med transitionen, men føler sig inkluderet i et fællesskab omkring samme livsfase, temaer, oplevelser og problematikker.

Målet er, at målgruppen får konkrete forslag til handlinger og refleksioner, der kan hjælpe dem i svære situationer. Herudover er målet, at målgruppen får kendskab til, hvor de kan søge hjælp, rådgivning og viden for at kunne navigere i og opleve en bedre overgang.

Baggrund

Mange unge kandidatuddannede oplever en vanskelig transition fra studie til job. Det kan i værste tilfælde føre til udbrændthed, pres og stress. Derfor er der behov for at forbedre overgangen mellem studie og arbejdsliv. Målgruppen er kandidatstuderende, dimittender, nyuddannede arbejdsløse og nyansatte på 1. år. Målgruppen har efterspurgt ligesindedes udfordringer ved transitionen og input til, hvordan de har navigeret i den. Der er et ‘videnshul’ på området, da der kun findes begrænset viden, forskning, redskaber etc. om emnet.

 

Løsning

Vi ønsker at skabe en digital og en social platform.

Den digitale platform indeholder forskellige typer indhold rettet mod unge, der oplever pres eller bekymring i forbindelse med indtræden i arbejdslivet. Målet er at skabe kendskab og spejling i overgangsfasen. På den digitale platform kan unge finde podcasts, videoer, artikler, brevkasse mm., der omhandler oplevelser, følelser og erfaringer med overgangen fra studie til arbejdsliv. Indholdet på den digitale platform vil hovedsageligt være baseret på informanters levede erfaringer, men også på konkrete råd og værktøjer fra eksperter. På længere sigt skal platformen udbygges med input fra virksomheder og organisationer, der har succes med at onboarde nyansatte.

Den sociale platform finder sted i ’den virkelige verden’, og målet er at inspirere den enkelte til at handle. Platformen indeholder workshops (faciliteret af Trapets) ‘samtalerum’ med personlige oplæg af udvalgte personer, netværksgrupper og oplæg fra faglige netværk, samarbejdspartnere og eksperter.

 

Effekt

Den ønskede effekt er, at målgruppen oplever, at de ikke står alene i overgangen fra studie til job og de udfordringer, der følger med transitionen, men føler sig inkluderet i et fællesskab omkring samme livsfase, temaer, oplevelser og problematikker.

Målet er, at målgruppen får konkrete forslag til handlinger og refleksioner, der kan hjælpe dem i svære situationer. Herudover er målet, at målgruppen får kendskab til, hvor de kan søge hjælp, rådgivning og viden for at kunne navigere i og opleve en bedre overgang.

Trapets projektoversigt

Skal du have hjælp til et projekt?

Vi står parat til at hjælpe dig. Kontakt os her …

Julie og Hanne - partnere i Projekthuset Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
jd@projekthusetaron.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hc@projekthusetaron.dk

Julie og Hanne - partnere i Projekthuset Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
jd@projekthusetaron.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hc@projekthusetaron.dk