Core Culture – Arbejdsfællesskab i fokus

Core Culture – Arbejdsfællesskab i fokus

Projekt: Core Culture – Arbejdsfællesskab i fokus

Samarbejdspartner: ArbejdsmiljøCentret

Projektejere: Projekthuset Aron og ArbejdsmiljøCentret

Fondsmidler: Bevilget af Velliv Foreningen

Årstal: 2018/2021

Se mere på www.coreculture.dk

Ansvarlige hos Projektuset Aron:
Hanne Christensen, seniorkonsulent og projektleder

Julie Dinesen, udviklings- og proceskonsulent

Core Culture logo med transparent baggrund

Baggrund

Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Antallet af stressramte danskere er stigende.

 

Dette udviklingsprojekt har til formål at udvikle en metode/værktøj, der kan hjælpe topledelser i danske organisationer og virksomheder med at sikre mindre stress.

 

Løsning

Vi mener, at en del af den høje hyppighed af stress kan forklares ved, at virksomheder fokuserer og prioriterer individet frem for arbejdsfællesskabet. Projektet vil udvikle et ledelsesværktøj, der – med udgangspunkt i de allerede eksisterende processer og arbejdsgange – sikrer at ledelsen når hele vejen rundt i arbejdet med at skabe en arbejdsfællesskabskultur.

 

Effekt

Den ønskede effekt er at skabe en reel arbejdsfællesskabs kultur på virksomhederne, så alle medarbejdere kender retning, handlingsmuligheder og roller. Det vil medføre en reduktion af stress hos medarbejderne.

 

Sådan forløber projektet

Partnerne i projektet tæller ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron og fire private virksomheder fra forskellige brancher: Tivoli, HAB, Aarhus Vand og  Nordic Computer.

 

I løbet af projektet skal der udvikles en ny arbejdsfællesskabskultur på de seks partnervirksomheder med udgangspunkt i den enkelte virksomheds praksis, politikker og procedurer. Kerneopgave, sprog og kommunikation er i fokus. Det samme er tydelige rammer, retninger og mål. Forventningen er, at sygefravær og personaleomsætning på grund af stress reduceres, når der er fokus på arbejdsfællesskab frem for individ.

 

Erfaringerne fra de fire partnervirksomheder opsamles undervej og bruges til at udvikle et ledelsesværktøj, der kan anvendes af andre virksomheder til at fremme arbejdsfællesskaber og dermed forebygge og reducere stress.

Læs mere om Core Culture

Du kan læse mere om projektet på Core Cultures hjemmeside.

Baggrund

Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Forekomsten af stressramte danskere er stigende.

 

Dette udviklingsprojekt har til formål at udvikle en metode/værktøj, der kan hjælpe topledelser i danske organisationer og virksomheder med at sikre mindre stress.

 

Løsning

Vi mener, at en del af den høje hyppighed af stress kan forklares ved, at virksomheder fokuserer og prioriterer individet frem for arbejdsfællesskabet. Projektet vil udvikle et ledelsesværktøj, der – med udgangspunkt i de allerede eksisterende processer og arbejdsgange – sikrer at ledelsen når hele vejen rundt i arbejdet med at skabe en arbejdsfællesskabskultur.

 

Effekt

Den ønskede effekt er at skabe en reel arbejdsfællesskabs kultur på virksomhederne, så alle medarbejdere kender retning, handlingsmuligheder og roller. Det vil medføre en reduktion af stress hos medarbejderne.

 

Sådan forløber projektet

Partnerne i projektet tæller ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron og seks private virksomheder fra forskellige brancher: Tivoli, HAB, Aarhus Vand, og Nordic Computer .

 

I løbet af projektet skal der udvikles en ny arbejdsfællesskabskultur på de seks partnervirksomheder med udgangspunkt i den enkelte virksomheds praksis, politikker og procedurer. Kerneopgave, sprog og kommunikation er i fokus. Det samme er tydelige rammer, retninger og mål. Forventningen er, at sygefravær og personaleomsætning på grund af stress reduceres, når der er fokus på arbejdsfællesskab frem for individ.

 

Erfaringerne fra de fire partnervirksomheder opsamles undervej og bruges til at udvikle et ledelsesværktøj, der kan anvendes af andre virksomheder til at fremme arbejdsfællesskaber og dermed forebygge og reducere stress.

 

Læs mere om Core Culture

Du kan læse mere om projektet på Core Cultures hjemmeside.

Billede fra projektforløb

Skal du have hjælp til et projekt?

Vi står parat til at hjælpe dig. Kontakt os.

Julie og Hanne - partnere i Projekthuset Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
jd@projekthusetaron.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hc@projekthusetaron.dk

Julie og Hanne - partnere i Projekthuset Aron

Julie Dinesen

Udviklings – og proceskonsulent,
Cand.Mus, DIL
+ 45 28 14 82 36
jd@projekthusetaron.dk

Hanne Christensen

Seniorkonsulent,
PhD, MPO
+ 45 31 11 17 37
hc@projekthusetaron.dk